Zastúpenie spoločnosti DE-STA-CO pre Slovenskú aj Českú republiku
Slovak Czech English German Hungarian Polish Russian

Modulárne systémy

Spoločnosť DE-STA-CO ponúka viaceré riešenia montážno-manipulačných ramien a podávačov z modulárneho stavebnicového systému. Vysoká variabilita a flexibilita komponentov umožňuje vytvoriť  modulárny podávač pre každú aplikáciu využívanú predovšetkým v robotizovaných linkách v automobilovom priemysle.

Katalógy

CAD dáta

Video a fotogaléria