Zastúpenie spoločnosti DE-STA-CO pre Slovenskú aj Českú republiku
Slovak Czech English German Hungarian Polish Russian

Hydraulická upínacia technika

DE-STA-CO hydraulické upínacie produkty poskytujú upínacie riešenia tam, kde sú potrebné väčšie upínacie sily v kombinácii s rýchlym, opakovateľným a spoľahlivým ovládaním. Ponúkajú celý rad upínacích prvkov, zdrojov napájania a príslušenstva, ktoré sú ideálne pre dodatočnú montáž alebo zefektívnenie jednoduchých mechanických systémov ako aj zložitejších upínacích a polohovacích aplikácii.
Hlavnými výhodami hydraulického upínania sú:

  • vysoké upínacie sily v relatívne malom upínacom prvku
  • opakovateľná a konzistentná upínacia sila
  • diaľkové ovládanie mnohých upínacích prvkov pre vyššiu produktivitu

Väčšina komponentov je k dispozícii ako jednočinné, ktoré umožňujú použiť vzduchovo-olejový kompresor. Tieto ekonomické zdroje ponúkajú cenovo dostupný spôsob, ako získať silu hydraulického systému s použitím vzduchu.


Hydraulické upínače
● otočné upínače
● silové upínače
● krajové upínače
Viac na nasledovnej linke >>
Hydraulické valce
● so závitovým telom
● s dutým piestom
● krajové upínače
● jednočinné a dvojčinné
Viac na nasledovnej linke >>
Hydraulické prevodníky, čerpadlá, konvertory a rozdeľovače
● vzduchovo-hydraulické prevodníky
● hydraulické konvertory
● čerpadlá
● rozdeľovače
Viac na nasledovnej linke >>